Masz pytania..?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Numer telefonu

733 171 888

Doba hotelowa

Przyjazd od 15:00, Wyjazd do 11:00

Nasz e-mail

Kontakt@WillaZdrojowa.Com

REGULAMIN - POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Każdy opuszczany przez Gościa pokój przed przyjęciem kolejnego oraz podczas rutynowego sprzątania dezynfekowany jest specjalistycznymi, certyfikowanymi preparatami. W pokojach dezynfekowane są wszystkie urządzenia, meble, klamki, armatury, poręcze, piloty tv, telefony, czajniki, mini bary i inne urządzenia.
 2. Każdy pokój jest wietrzony, prosimy po opuszczaniu pokoju pozostawić uchylone okno.  
 3. W związku z pandemią procedura sprzątania pokoi odbywa się na życzenie podczas nieobecności gościa w pokoju. Nadmiar śmieci, które muszą zostać usunięte,prosimy wystawiać przed drzwi do godziny 12.00 lub zostaną usunięte podczas sprzątania na życzenie gościa. 
 4. Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju pensjonatowym osób nie będących Gośćmi Willi Zdrojowej .
 5. Z recepcją prosimy kontaktować się najlepiej telefonicznie dzwoniąc 733 171 888 lub podczas śniadania w Bistro od 8.00-10.00
 6.  Doba hotelowa, rozpoczyna się od godziny: 15:00, kończy o godzinie 11:00.
 7. Śniadania serwowane są w Bistro w godzinach: 08:00-10:00, stoliki wyznacza kelner. 
 8. Bistro Zdrojowa jest czynna codziennie. Menu restauracji dostępne jest na miejscu. Serwujemy dania dnia, kuchnie polską oraz posiadamy ofertę  dań sezonowych. 
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za gotówkę lub przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju. 
 10. W przypadku ogłoszenia alarmu pożarowego prosimy o opuszczanie pokoju i udanie się w kierunku klatek ewakuacyjnych zgodnie z planem ewakuacyjnym znajdującym się w pokoju.  
 11. Ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego prosimy o nieużywanie grzałek, własnych żelazek i innych urządzeń nie wchodzących w skład wyposażenia pokoju.
 12. W okresie grzewczym ogrzewanie w grzejnikach włącza się zdalnie, samodzielnie prosimy nie dotykać głowic grzejników, celem ustawienia temperatury prosimy o kontakt z recepcją.
PRZEDMIOT REGULAMINU

 

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Budynku pensjonatowego Willa Zdrojowa i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiekty Willa Zdrojowa i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

REZERWACJA I MELDUNEK
 1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście.
 2. Po dokonaniu rezerwacji telefonicznie Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 30 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu.
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe obiektu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Willa zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. 
 4. Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym, Gość otrzymuje potwierdzenie rezerwacji.
 5. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 6. Gość Willi Zdrojowej nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 7. Osoby niezarejestrowane w Willi Zdrojowej nie mogą przebywać w pokoju gościa.
 8. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 9. W przypadku opuszczenia przez Gościa Willi Zdrojowej w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.
 10. W przypadku nieprzybycia Gościa do obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, właściciel nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku
 • Willa Zdrojowa nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

DOBA HOTELOWA
 1. Pomieszczenie mieszkalne w Willi Zdrojowej, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Willi w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA
  1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
  2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy..
  3. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi .
  4. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Willa Zdrojowa może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań obiektu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Willi.
  5. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien zostawić uchylone okno, wyłączyć światło, zakręcić kran oraz zamknąć drzwi. 

   

ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Willi Zdrojowej. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.
  1.  

CISZA NOCNA
  1. W Willi Zdrojowej obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
  2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług budynku pensjonatowego nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Willa Zdrojowa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

   

POSTANOWIENIA DODAKOWE
 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. W Willi akceptujemy pobyt zwierząt tylko w ”pokoju rodzinnym” zwanym Apartamentem.
 3. W Willi Zdrojowej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. Koszt ok 400zł.
 4. W Willi obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Willę bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w budynk
 5. W pokojach pensjonatowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Willi Zdrojowej, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości budynku pensjonatowego.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach  ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.

                                                                                                                     Życzymy udanego pobytu !

                                                                                                                             Willa Zdrojowa

Doba hotelowa

Przyjazd od 15:00
Wyjazd do 11:00

Dane kontaktowe

Adres e-mail i telefon
733 171 888
kontakt@WillaZdrojowa.com

Numer konta bankowego

4610 2029 8000 0027 0201 0063 29

Adres Willi i Bistro Zdrojowa
38-610 Polańczyk
ul. Zdrojow 10a